2. Институционалдык аккредитация

1.1.1 устав

1.1.2 базис

1.1.3тушундурмо кат

1.1.4 саат жуктом

1.2.1 ббстандарт

1.2.3 ондуруштук план

1.2.4 тарбия иштер

1.3.1 биб. иш план

1.3.3 биб.

1.3.4биб жобо

1.3.5 биб.сурот

1.4.1 комп

маал.кооп

1.4.3 аралык.окуу

1.4.4 фильтр

1.4.5 инструк пан

1.4.6 буйрук пандем

1.4.7 ИДН

2.1.1 мектептин онугуу планы 2020-23

2.1.1 мектептин онугуу планы

2.1.2 2018-2019-жылдык план

2.1.2 2019-2020-жылдык план

2.1.4 ачык сабак Андабасова

2.1.4 ачык сабак жобо

2.1.4 ачык сабак Кебекова

2.1.4 ачык сабак Курманбаева

2.1.4 ачык сабак Токтогонова

2.1.4 ачык сабак Токтогонова2

2.1.4 ачык сабак Туганбаева

2.1.4 пред стан жобо

2.1.5 ички козомол

2.2.1 метод сем план

2.2.2 семинар токтом

2.2.3 УК маалымдама

2.2.4 МКТ мониторинг

2.3.1 электрондук кун жобо

2.3.2 окуучу анкета

2.3.4 Мугалимдин озун-озу баалоо картасы

2.4.1 баалоо системасы жобо

2.4.2 класстар боюнча талдоо В.Т.

2.4.2 класстар боюнча талдоо З.Б.

2.4.2 класстар боюнча талдоо НТ

2.4.2 класстар боюнча талдоо СД

2.4.2 класстар боюнча талдоо Т.Р.

2.4.2 класстар боюнча талдоо Т.Т.

2.4.3 олимпиада жобо

2.4.4 Сапатты баалоо

2.5.1 Аппеляция жобосу

2.5.2 дептер текшер жобосу

2.5.3 класс жет жобо

2.6.1 соц.пед.жобо2

2.6.2 псих кызматтын жобосу

2.6.3 коопсуздугун камсыздоо

2.6.4 кабинеттин паспорту

2.6.5 коопсуздук инструктаж

2.6.6 дене тарбия ийрими

2.6.6 ийримдер фотоотчет

2.6.6 ыр-бий кружогу

2.7.1 аттес. откоруу жобо 2

2.7.1 ЖМА 2021-22 9-кл.

2.7.1 мам аттес.нускама

2.7.2 ЖРТ салыштыруу

2.7.3 НЦТ

2.7.4 Олимпиада маалымат

2.7.5 Мектеп ичиндеги мониторинг

2.8.1 чыр чатак чечуу жобосу

2.8.2 Ишеним почтасы

2.8.3 кызыктар тараптардын кайрылууларынын жобосу

3.1.1 штатное расписание

3.1.2 сапаттык курам

3.1.3 тарификация

3.2.1 укук бузуу алдын алуу жобо

3.2.1 укук бузуунун жобосу

3.2.2 эмгекти коргоо жобо

3.2.3 мугалим.функц. жобосу

3.3.3 мугалимдердин портфолиосу

3.3.4 Насаатчынын жобосу

3.3.5 Мугалимдерге материалдык туртку беруу жобосу

4.1.1 Окуу кабинеттери фотоотчет

4.1.2 Спорт зал, музей, ашкана … фото

4.1.3 тех. паспорт4

4.2.1 Окуу жылына даярдык жонундо АКТ

4.2.2 Орт, техникалык.. коопсуздук

4.2.3 кыш мезгилине даярдык АКТ4

4.2.4 Буйрук оператор

4.2.4 Операторлордун арызы

4.2.5 тех коопсуз.

4.3.1 МТБ онуктуруу боюнча план

4.3.2 МТБ анализи

4.3.3 мектептин алма багы

4.3.5 Кайрылуу

1.1.1 устав